• /´oudʒi:/

  Thông dụng

  Tính từ

  (kiến trúc) có đường xoi (hình) chữ S

  Danh từ

  Đường xoi (hình) chữ S
  Đường (hình) chữ S

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đường gờ hình chữ S

  Giải thích EN: A double curve resembling the letter S. Giải thích VN: Một đường cong kép có đạng giống chứ S.

  đường lượn
  đường lượn cổ ngõng
  mũi cuốn
  mũi vòm

  Kỹ thuật chung

  hình cung nhọn
  ogee arch
  vòm hình cung nhọn
  đường chữ S

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X