• Xây dựng

  đường xoi (hình) chữ S
  Tấm đúc hình S

  Giải thích EN: A molding having the shape of an ogee. Giải thích VN: Một tấm đúc có dạng hình S.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X