• /´oudʒaiv/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hình cung nhọn; vòm hình cung nhọn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hình cung nhọn

  Xây dựng

  cuốn mũi tên
  cuốn nhọn

  Giải thích EN: A pointed arch.. Giải thích VN: Một vòm cuốn có chóp nhọn.

  mũi tên cuốn

  Kỹ thuật chung

  hình cung nhọn
  mũi tên vòm
  vòm cung nhọn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X