• /´pɔintid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nhọn, có đầu nhọn
  a pointed hat
  mũ nhọn đầu
  (nghĩa bóng) châm chọc, chua cay (lời nhận xét), chĩa thẳng vào (ai)
  a pointed rebuke
  khiển trách ai đích danh
  Được nhấn mạnh; được làm nổi bật; được làm rõ ràng, được làm hiển nhiên
  Sắc sảo (về trí tuệ)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  được mài nhọn (mũi khoan bánh răng)
  được làm cân bằng
  nhọn
  four-centered pointed arch
  vòm nhọn 4 tâm
  pointed arch
  hình mũi tên nhọn
  pointed arch
  cuốn (hình) mũi tên nhọn
  pointed arch
  cuốn nhọn
  pointed arch
  vòm cuốn nhọn
  pointed arch
  vòm đỉnh nhọn
  pointed box
  hộp hình đầu nhọn
  pointed cross-grooved
  cam có điểm nhọn
  pointed dome
  cupôn nhọn
  pointed dome
  vòm đỉnh nhọn
  pointed hammer
  búa nhọn
  pointed pile
  cọc mũi nhọn
  pointed shell dome
  mái vỏ cupôn đỉnh nhọn
  segmental pointed arch
  cuốn nhọn nhiều đoạn
  sharp-pointed centers
  mũi tâm nhọn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X