• /´ɔil¸bɛəriη/

  Hóa học & vật liệu

  chứa dầu
  oil bearing limestone
  đá vôi chứa dầu
  oil bearing structure
  cấu tạo chứa dầu
  oil-bearing sand
  cát chứa dầu
  có dầu
  mang dầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X