• Hóa học & vật liệu

    phương pháp sản xuất điêzen

    Giải thích EN: A distillation process used to obtain a light gas-oil from petroleum. Giải thích VN: Quá trình chưng cất với mục đích lấy nguyên liệu điêzen từ dầu mỏ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X