• Kỹ thuật chung

  dòng cấp
  dòng dầu
  oil flow indicator
  bộ chỉ báo dòng dầu
  oil flow rate
  tốc độ dòng dầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X