• Thông dụng

  Tính từ

  Lúc tuổi già
  old age can bring many problems
  tuổi già sinh ra nhiều chuyện
  old age pension
  tiền dưỡng lão, lương hưu
  old age pensioner
  viết tắt ( OAP)
  Như pensioner senior citizen

  Danh từ

  Tuổi già

  Kỹ thuật chung

  đến già

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X