• /kæn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bình, bi đông, ca (đựng nước)
  Vỏ đồ hộp, hộp đồ hộp
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ghế đẩu, ghế ngồi ở nhà tiêu
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nhà tù, nhà giam

  Ngoại động từ

  Đóng hộp (thịt, cá, quả...)
  Ghi vào băng ghi âm, thu vào đĩa (bản nhạc)
  (từ lóng) đuổi ra khỏi trường (học sinh); đuổi ra, thải ra
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chấm dứt, chặn lại, ngăn lại
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bỏ tù, bắt giam

  Động từ bất quy tắc .could

  Có thể, có khả năng
  it cannot be true
  điều đó không thể có thật được
  Có thể, được phép
  you can go now
  bây giờ anh có thể đi được
  Biết
  they can speak English
  họ biết nói tiếng Anh

  Cấu trúc từ

  to be in the can
  đã làm xong và sẵn sàng để đem ra dùng
  to carry the can
  (từ lóng) chịu trách nhiệm, gánh trách nhiệm


  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Cái can, biđông, hộp, thùng, bình dầu

  Cơ khí & công trình

  thùng (sắt tây)

  Điện lạnh

  hộp (kín)

  Kỹ thuật chung

  biđông
  bình dầu
  bình
  bình nhỏ
  hộp
  hộp sắt tây
  lọ
  lon
  ve dầu

  Kinh tế

  bình (đựng sữa ...)
  hộp
  hộp (đồ hộp)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X