• Thông dụng

  Thành Ngữ

  old age pension
  tiền dưỡng lão, lương hưu

  Xem thêm old age

  Kinh tế

  tiền hưu bổng (cho người già)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X