• Thông dụng

  Thành Ngữ

  on and off
  lúc lúc, chốc chốc, chập chờn, thỉnh thoảng

  Xem thêm on

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X