• Thông dụng

  Thành Ngữ

  on the spot
  ngay lập tức, tại chỗ
  on the spot fine
  Phạt tại chỗ, phạt nóng
  on the spot reward
  Thưởng nóng

  Xem thêm spot

  Xây dựng

  tại vị trí

  Kỹ thuật chung

  tại chỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X