• /´wʌns¸ouvə/

  Thông dụng

  Danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục)
  Sự kiểm tra sơ bộ; sự kiểm tra qua quít, sự cưỡi ngựa xem hoa
  once-over more
  kiểm tra sơ bộ lần nữa
  Việc làm qua loa, sơ sài

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X