• /´wʌn¸aid/

  Thông dụng

  Tính từ
  Một mắt, chột
  in the kingdom of the blind, the one-eyed man is the king
  trong xứ mù, thằng chột làm vua

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X