• Thông dụng

  Cách viết khác one-nighter

  Danh từ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cuộc biểu diễn tại một nơi trong một đêm (của một gánh hát rong...)
  Nơi có cuộc biểu diễn một tối duy nhất (của một gánh hát rong...)
  Mối quan hệ chỉ một đêm ngắn (tình dục)
  I was hoping for a lasting affair, not just a one-night stand
  tôi đã hy vọng một cuộc tình lâu dài, chứ đâu phải chỉ quan hệ một đêm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X