• Thông dụng

  Thành Ngữ

  one by one
  lần lượt từng người một, từng cái một

  Xem thêm one

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X