• /´ɔpərous/

  Thông dụng

  Tính từ
  Tỉ mỉ, cần cù
  Đòi hỏi phải tỉ mỉ (công việc)
  the sewing is very operose
  việc may vá đòi hỏi phải rất tỉ mỉ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X