• /´a:djuəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khó khăn, gian khổ, gay go
  an arduous task
  một công việc khó khăn gian khổ
  Hết sức mình, miệt mài, gắng gỏi
  arduous effort
  sự cố gắng hết sức mình
  Cheo leo, khó trèo
  an arduous path
  con đường dốc


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X