• Toán & tin

  đọc từng điểm quang học
  quét điểm
  quét ký hiệu đánh dấu
  sự đọc dấu hiệu quang
  OMR (opticalmark reading)
  sự đọc dấu hiệu quang học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X