• /´ɔbitl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (giải phẫu) (thuộc) ổ mắt
  (thuộc) quỹ đạo

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) quỹ đạo

  Kỹ thuật chung

  obitan
  inner orbital complex
  phức obitan trong
  molecular orbital
  obitan phân tử
  outer orbital complex
  phức chất obitan ngoài
  quỹ đạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X