• Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) phân tử

  Y học

  thuộc phân tử

  Kỹ thuật chung

  phân tử
  high molecular
  cao phân tử
  low-molecular
  dưới phân tử
  low-molecular
  hạ phân tử
  MBE (molecular-beam expitaxy)
  espitaxy chùm phân tử
  ME (molecularelectronics)
  điện tử học phân tử
  molecular absorption frequency
  tần số hấp thụ phân tử
  molecular absorption line
  vạch hấp thụ phân tử
  molecular acoustics
  âm học phân tử
  molecular action
  tác dụng phân tử
  molecular adhesion
  cố kết phân tử
  molecular assembler
  máy (lắp) ráp phân tử
  molecular beam
  chùm phân tử
  molecular beam epitaxy
  epitaxy chùm phân tử
  molecular beam epitaxy
  quá trình epitaxy chùn phân tử
  molecular beam epitaxy (MBE)
  epitaxy chùm phân tử
  Molecular Beam Epitaxy (MBE)
  phát tán chùm phân tử
  molecular biology
  sinh học phân tử
  molecular bond
  liên kết phân tử
  molecular circuit
  mạch phân tử
  molecular cloud
  mây phân tử
  molecular colloid
  keo phân tử
  molecular complexes of water
  phân tử nước phức tạp
  molecular component
  thành phần phân tử
  molecular compound
  hợp chất phân tử
  molecular conductivity
  độ dẫn phân tử (điện)
  molecular crystal
  tinh thể phân tử
  molecular density
  mật độ phân tử
  molecular depression of freezing point
  sự hạ băng điểm do phân tử
  molecular depression of freezing point
  sự hạ điểm đóng băng do phân tử
  molecular diffusion
  khuếch tán phân tử
  molecular dimensions
  kích thước phân tử
  molecular dipole
  lưỡng cực phân tử
  molecular dispersion
  phân tán phân tử
  molecular distillation
  chưng cất phân tử
  molecular distillations
  chưng cất phân tử
  molecular effusion
  phóng lưu phân tử
  molecular electronics
  điện tử học phân tử
  molecular elevation of boiling point
  sự nâng điểm sôi do phân tử
  molecular energy
  năng lượng phân tử
  molecular engineering
  kỹ thuật phân tử
  molecular field
  trường phân tử
  molecular flow
  dòng phân tử
  molecular flow conductance
  độ dẫn dòng phân tử
  molecular flow regime
  chế độ dòng phân tử
  molecular force
  lực phân tử
  molecular formula
  công thức phân tử
  molecular gas laser
  laze khí phân tử
  molecular group
  nhóm phân tử
  molecular heat
  nhiệt dung riêng phân tử
  molecular heat
  nhiệt phân tử
  molecular heat diffusion
  khuếch tán nhiệt phân tử
  molecular laser
  laze phân tử
  molecular lattice
  mạng phân tử
  molecular line
  vạch phân tử
  molecular link
  nối liên kết phân từ
  molecular link
  mối liên kết phân từ
  molecular machine (MOLMAC)
  máy phân tử
  molecular manufacturing
  chế tạo phân tử
  molecular mass
  khối lượng phân tử
  molecular model
  mô hình phân tử
  molecular orbit method
  phương pháp quỹ đạo phân tử
  molecular orbital
  obitan phân tử
  molecular physics
  vật lý học phân tử
  molecular physics
  vật lý phân tử
  molecular proposition
  mệnh đề phân tử
  molecular pump
  bơm phân tử
  molecular quantum solids
  chất rắn lượng tử phân tử
  molecular ratio
  tỷ số phân tử
  molecular replacement
  sự thay thế phân tử
  molecular scale manufacturing
  chế tạo ở thang phân tử
  molecular scale manufacturing
  chế tạo quy mô phân tử
  molecular selection rule
  quy tắc chọn phân tử
  molecular sieve
  rây phân tử
  molecular sieve drier
  phin sấy bằng rây phân tử
  molecular size
  kích thước phân tử
  molecular solution
  dung dịch phân tử
  molecular spectroanalysis
  sự phân tích phân tử
  molecular spectrum
  phổ phân tử
  molecular spectrum
  quang phổ phân tử
  molecular state
  trạng thái phân tử
  molecular systems engineering
  kỹ thuật hệ thống phân tử
  molecular vibrtional energy level
  mức dao động phân tử
  molecular volume
  thế tích phân tử
  molecular weight
  phân tử lượng
  molecular weight
  trọng lượng phân tử, phân tử lượng
  molecular wire
  dãy phân tử
  Molecular-Beam Optothermal Spectrometer (MBOS)
  phổ kế quang nhiệt chùm phân tử
  moletronics (molecularelectronics)
  điện tử học phân tử
  poly-molecular
  đa phân tử
  relative molecular mass
  phân tử lượng tương đối
  stratum molecular cerebelli
  lớp phân tử tiểu não
  Theoretical Atomic, Molecular, and Optical Physics Community (TAMOC)
  Cộng đồng các nhà vật lý lý thuyết về Quang học, Phân tử và Nguyên tử
  translational molecular heat
  nhiệt dung phân tử tịnh tiến
  turbo-molecular pump
  bơm phân tử tuabin
  vibration molecular heat
  nhiệt dung phân tử dao động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X