• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sổ đặt hàng
  Sổ ghi các đề nghị (ở nghị viện Anh)
  the customer list had full order book
  danh sách khách hàng đã đầy đơn đặt hàng

  Xây dựng

  sổ đặt hàng

  Kinh tế

  sổ đặt hàng
  sổ ghi các đơn đặt hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X