• /list/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trạng thái nghiêng; mặt nghiêng
  to have a list
  (hàng hải) nghiêng về một bên
  this wall has a decided list
  bức tường này nghiêng hẳn về một bên
  Mép vải; dải
  Mép vải nhét khe cửa
  to line edges of door with list
  bịt khe cửa bằng mép vải (cho khỏi gió lùa)
  ( số nhiều) hàng rào bao quanh trường đấu; trường đấu, vũ đài
  to enter the lists against somebody
  thách thức ai, nhận sự thách thức của ai
  Danh sách, sổ, bản kê khai
  to draw up a list of...
  làm một bản danh sách về...
  to strike off the list
  xoá tên khỏi danh sách

  Ngoại động từ

  Viền, diềm bằng vải
  Nhét mép vải (vào khe cửa)
  Ghi vào danh sách

  Niêm yết (trên sàn chứng khoán)=

  (từ cổ,nghĩa cổ) thích, muốn

  Cấu trúc từ

  active list
  danh sách sĩ quan có thể được gọi nhập ngũ
  on the danger list
  gần chết do bạo bệnh

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  danh mục

  Cơ - Điện tử

  Bản danh sách, bản kê, dải, mép

  Toán & tin

  bảng liệt kê
  danh sách, list
  lập danh sách
  list

  Giải thích VN: Trong lập trình, đây là một cấu trúc dữ liệu, nó liệt kê và liên kết từng khoảng dữ liệu với một con trỏ chỉ rõ vị trí vật lý của khoản đó trong cơ sở dữ liệu. Dùng lisp, một lập trình viên có thể tổ chức sắp xếp dữ liệu theo nhiều cách khác nhau mà không cần thay đổi vị trí vật lý của dữ liệu. Ví dụ, lập trình viên có thể hiển thị một cơ sở dữ liệu sao cho khi xuất hiện thì được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, dù cho các bản ghi dữ liệu đó vẫn được lưu trữ theo thứ tự cũ khi chúng được nhập vào.

  Kỹ thuật chung

  bản kê
  bảng
  check list
  bảng kiểm tra
  inspection list
  bảng kiểm tra
  list of lights
  bảng danh sách các hải đăng
  list of symbol
  bảng ký hiệu quy ước
  list price
  bảng giá gốc
  list price
  bảng giá theo catalo
  list price
  giá theo bảng chào hàng
  list tape
  bảng danh sách
  piece list
  bảng kê cấu kiện
  price list
  bảng giá
  Programme List Table (PLT)
  bảng danh mục chương trình
  ribbon list mechanism
  cơ chế nâng ruy-băng
  session list table
  bảng danh sách phiên
  title list
  bảng hạng mục công trình
  Transaction List Table
  bảng danh mục giao dịch
  băng (đường)
  bảng kê
  piece list
  bảng kê cấu kiện
  bảng mục lục
  dải
  danh mục
  Access Control List (ACL)
  danh mục điều khiển truy nhập
  Access Rights List (ARL)
  danh mục các quyền truy nhập
  Answer List-Protocol Data Unit (AL-PDU)
  danh mục trả lời-khối dữ liệu giao thức
  Answer List-Service Data Unit (AL-SDU)
  danh mục trả lời-khối dữ liệu dịch vụ
  As Built Configuration List (ABCL)
  đóng vai trò danh mục gắn sẵn
  bench mark list
  danh mục các mốc thủy chuẩn
  capability list
  danh mục về khả năng
  Certificate Revocation List (CRL)
  danh mục hủy bỏ chứng chỉ
  Command Document Capability List (CDCL)
  danh mục khả năng văn bản lệnh
  Command List (CLST)
  Danh Mục lệnh
  Data Accession List (DAL)
  danh mục bổ sung dữ liệu
  dispatch list
  danh mục điều phối
  Distribution List (DL)
  danh mục phân bố
  drop down list
  danh mục trải xuống
  edit list
  danh mục soạn thảo
  EDL (editdecision list)
  danh mục quyết định biên tập
  eligible list
  danh mục thích hợp
  End Of Life/ End Of Line/ End Of List (EOL)
  Hết tuổi thọ/Cuối đường dây/Cuối danh mục
  end of list
  kết thúc danh mục
  Equipment Maintenance Requirements List (EMRL)
  danh mục các yêu cầu bảo dưỡng thiết bị
  extended parameter list
  danh mục thông số mở rộng
  folder list
  danh sách danh mục
  Global Address List (GAL)
  danh mục địa chỉ toàn cầu
  I/O list
  danh mục vào/ra
  Image File List (IFL)
  danh mục tệp hình ảnh
  Kit Parts List (KPL)
  danh mục các chi tiết của bộ công cụ
  list of items
  danh mục hàng hóa
  list of project bridges
  danh mục các cầu trong dự án
  List Of Values (LOV)
  danh mục các giá trị
  List Programming (LISP)
  lập trình danh mục
  List Programming language (LISP)
  ngôn ngữ lập trình danh mục
  Logical Page List (LPL)
  danh mục trang lôgic
  Mailing List Manager (Internet) (LML)
  Bộ quản lý danh mục gửi thư (Internet)
  phone list
  danh mục điện thoại
  play list
  danh mục phát
  Private Exchange Master List (PXML)
  danh mục chính tổng đài riêng
  Programme List Table (PLT)
  bảng danh mục chương trình
  Public Access Computer System List (Internet) (PACS-L)
  Danh mục các hệ thống máy tính truy nhập công cộng (Internet)
  Public Dial-up Internet Access List (Internet) (PDIAL)
  Danh mục truy nhập Internet quay số qua mạng công cộng
  Qualified Products List (QPL)
  danh mục các sản phẩm bảo đảm chất lượng
  Request Parameter List (RPL)
  danh mục thông số yêu cầu
  Response Document Capability List Positive (RDCLP)
  danh mục khả năng văn bản hồi đáp tích cực
  Transaction List Table
  bảng danh mục giao dịch
  Unordered List (UL)
  danh mục không được đặt hàng
  danh sách

  Giải thích VN: Trong lập trình, đây là một cấu trúc dữ liệu, nó liệt kê và liên kết từng khoảng dữ liệu với một con trỏ chỉ rõ vị trí vật lý của khoản đó trong cơ sở dữ liệu. Dùng lisp, một lập trình viên có thể tổ chức sắp xếp dữ liệu theo nhiều cách khác nhau mà không cần thay đổi vị trí vật lý của dữ liệu. Ví dụ, lập trình viên có thể hiển thị một cơ sở dữ liệu sao cho khi xuất hiện thì được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, dù cho các bản ghi dữ liệu đó vẫn được lưu trữ theo thứ tự cũ khi chúng được nhập vào.

  access control list
  danh sách điều khiển truy cập
  access control list
  danh sách điều khiển truy nhập
  access list
  danh sách truy nhập
  access-control list (ACL)
  danh sách kiểm soát truy nhập
  ACL (accesscontrol list)
  Danh sách Kiểm soát Truy cập
  action list
  danh sách tác động
  address list
  danh sách địa chỉ
  ALL (applicationload list)
  danh sách tải ứng dụng
  answer list
  danh sách đáp
  answer list
  danh sách trả lời
  application load list
  danh sách tải ứng dụng
  application load list (ALL)
  danh sách tải ứng dụng
  argument list
  danh sách đối số
  attribute (specification) list
  danh sách thuộc tính
  attribute definition list
  danh sách định nghĩa thuộc tính
  attribute list
  danh sách thuộc tính
  attribute specification list
  danh sách đặc tả thuộc tính
  authorization list
  danh sách ủy quyền
  authorization list
  danh sách cho phép
  authorization list management authority
  quyền quản lý danh sách cho phép
  authorization list management authority
  quyền quản lý danh sách ủy quyền
  basic list
  danh sách cơ bản
  bilingual command list
  danh sách lệnh hai thứ tiếng
  block and list manipulation (BALM)
  sự thao tác khối và danh sách
  block list
  danh sách khối
  buffer list
  danh sách bộ đệm
  buffer list entry
  khoản mục danh sách bộ đệm
  buffer list entry
  mục danh sách bộ đệm
  buffer list entry
  mục nhập danh sách bộ đệm
  builleted list
  danh sách đã bắn điểm
  bullet list chart
  biểu đồ danh sách kiểu bullet
  call out list
  danh sách gọi ra
  callback list
  danh sách gọi ngược
  chain list
  danh sách liên kết
  chain list
  danh sách móc nối
  chained list
  danh sách kết chuỗi
  chained list
  danh sách liên kết
  chained list
  danh sách móc nối
  chained list
  danh sách móc xích
  chained list search
  tìm kiếm danh sách liên kết
  check list
  danh sách kiểm tra
  choice list
  danh sách chọn
  circular list
  danh sách vòng
  CLLST (commandlist)
  danh sách lệnh
  command list
  danh sách lệnh
  communication parameter list
  danh sách tham số truyền thông
  completion list
  danh sách bổ sung
  contact list
  danh sách giao tiếp
  contents list
  danh sách nội dung
  control information list
  danh sách thông tin điều khiển
  crew list
  danh sách đội thủy thủ
  custom list
  danh sách tùy thích
  cut list
  danh sách dồn
  default SSCP list
  danh sách SSCP mặc định
  defected list
  danh sách khuyết tật
  dense list
  danh sách nối vòng
  dependence list
  danh sách phụ thuộc
  description list
  danh sách đọc
  description list
  danh sách mô tả
  direct search list (DSRLST)
  danh sách tìm kiếm trực tiếp
  dispatch list
  danh sách điều phối
  display list
  danh sách hiển thị
  distribution list
  danh sách phân phối
  Distribution List (DL)
  danh sách phân phối
  distribution list name
  tên danh sách phân phối
  double linked list
  danh sách liên kết kép
  doubly linked list
  danh sách liên kết kép
  drop down list
  danh sách thả xuống
  drop down list box
  hộp danh sách rơi xuống
  drop-down list box
  hộp danh sách thả xuống
  DSRLST (directsearch list)
  danh sách tìm kiếm trực tiếp
  edit decision list (EDL)
  danh sách quyết định soạn thảo
  edit list
  danh sách hiệu chỉnh
  edit list
  danh sách soạn thảo
  element reference list
  danh sách tham chiếu phần tử
  empty list
  danh sách trống
  end of list (EOL)
  cuối danh sách
  end of list (EOL)
  sự kết thúc danh sách
  end-of-list control block
  khối điều khiển cuối danh sách
  EOL (end-of-list)
  cuối danh sách
  EOL (end-of-list)
  sự kết thúc danh sách
  error list
  danh sách lỗi
  error state list
  danh sách trạng thái lỗi
  extended parameter list
  danh sách tham số mở rộng
  FAQ list
  danh sách FAQ
  field list
  danh sách trường
  first-item list
  danh sách mục đầu tiên
  folder list
  danh sách danh mục
  format list
  danh sách dạng thức
  format list
  danh sách theo khuôn
  free list
  danh sách tự do
  free-block list
  danh sách khối tự do
  Frequently Answered Questions List (FAQL)
  danh sách các câu hỏi được trả lời thường xuyên
  group list print descriptor
  bộ mô tả in danh sách nhóm
  history list
  danh sách lịch sử
  hit list
  danh sách so khớp
  I/O list
  danh sách nhập/xuất
  identifier reference list
  danh sách tham chiếu định danh
  idle list
  danh sách (các trạm) nghỉ
  idle list
  danh sách rỗi
  input/output list
  danh sách nhập/xuất
  input/output list
  danh sách ra/vào
  interrupt list
  danh sách ngắt
  inverted list
  danh sách đảo
  invitation list
  danh sách mời
  library list
  danh sách thư viện
  linear list
  danh sách tuyến tính
  linked list
  danh sách liên kết
  LISP (Listprocessing language)
  ngôn ngữ xử lý danh sách
  LISP (ListProcessing)
  sự xử lý danh sách
  LISP (list-programming language)
  ngôn ngữ lập trình danh sách
  list box
  hộp danh sách
  list element
  phần tử trong danh sách
  list file
  tập tin danh sách
  list handling statement
  câu lệnh xử lý danh sách
  list of illustrations
  danh sách minh họa
  list of lights
  bảng danh sách các hải đăng
  list of station
  danh sách các ga
  list parameter
  tham số trong danh sách
  list parameter
  thông số trong danh sách
  list processing
  sự xử lý danh sách
  list processing
  việc xử lý danh sách
  list processing language (LISP)
  ngôn ngữ xử lý danh sách
  list processor
  bộ xử lý danh sách
  list range
  vùng danh sách
  list sample
  mẫu danh sách
  list sample
  mẫu lấy trong danh sách
  list tape
  bảng danh sách
  list-programming language (LISP)
  ngôn ngữ lập trình danh sách
  loose list
  danh sách lỏng
  mailing list
  danh sách địa chỉ
  mailing list
  danh sách địa chỉ thư
  mailing list
  danh sách gửi thư
  mailing list
  danh sách thư từ
  member list display
  hiển thị danh sách thành phần
  memory map list
  danh sách bản đồ bộ nhớ
  memory map list
  danh sách sơ đồ bộ nhớ
  mixed list
  danh sách hỗn hợp
  multilevel list
  danh sách nhiều mức
  multiple-choice selection list
  danh sách lựa có nhiều lựa
  name list
  danh sách tên
  nested command list
  danh sách lệnh lồng nhau
  null list
  danh sách rỗng
  option list
  danh sách tùy chọn
  option list
  danh sách các lựa chọn
  optional list
  danh sách các lựa chọn
  ordered list
  danh sách được sắp xếp
  ordered list
  danh sách thứ tự
  output list
  danh sách xuất
  packing list
  danh sách đóng gói
  parameter list
  danh sách tham số
  parts list
  danh sách các chi tiết
  parts list
  danh sách các linh kiện
  pick from list
  lấy từ danh sách
  pick list
  danh sách chọn
  polling list
  danh sách hỏi vòng
  pop-up list
  danh sách kéo lên
  preferential list
  danh sách ưu tiên
  property list
  danh sách các tính chất
  property list
  danh sách đặc tính
  push down list
  danh sách (kéo) xuống
  push up list
  danh sách (kéo) đẩy lên
  push-down list
  danh sách xuống
  push-down list
  danh sách ấn xuống
  push-down list
  danh sách đẩy xuống
  push-down list
  danh sách ngược
  push-up list
  danh sách đẩy lên
  push-down list
  danh sách ngăn xếp
  push-up list
  danh sách trực tiếp
  put-up list
  danh sách đẩy lên
  Qualified Manufacturers List (QML)
  danh sách các nhà sản xuất có chọn lọc
  rack configuration list
  danh sách cấu hình khung
  random list
  danh sách ngẫu nhiên
  reference list
  danh sách tham chiếu
  reference list
  danh sách tham trỏ
  request parameter list (RPL)
  danh sách tham số yêu cầu
  required list
  danh sách cần có
  required list
  danh sách được yêu cầu
  resident program select list
  danh sách lựa chương trình thường trú
  routing list
  danh sách định tuyến
  routing list
  danh sách đường truyền
  RPL (requestparameter list)
  danh sách tham số yêu cầu
  run list
  danh sách hoạt động
  selection list
  danh sách chọn
  selection list
  danh sách lựa chọn
  session list table
  bảng danh sách phiên
  short list
  danh sách hạn chế
  simple list
  danh sách đơn giản
  single file list
  danh sách tập tin đơn
  source list handler
  bộ điều hành danh sách nguồn
  SPL (stationpolling list)
  danh sách kiểm tra vòng trạm
  standard access list
  danh sách truy cập chuẩn
  station polling list (SPL)
  danh sách kiểm tra vòng trạm
  structure state list
  danh sách trạng thái cấu trúc
  substitution list
  danh sách thay thế
  symbol list
  danh sách tượng trưng
  symmetric list
  danh sách đối xứng
  symmetrical list
  danh sách đối xứng
  system address list
  danh sách địa chỉ hệ thống
  system configuration list
  danh sách cấu hình hệ thống
  task list
  danh sách tác vụ
  ticket list
  danh sách nhãn
  true run list
  danh sách chạy đúng
  unordered list
  danh sách không thứ tự
  update list
  cập nhật danh sách
  use of distribution list
  sử dụng danh sách phân phối
  user address list
  danh sách địa chỉ người dùng
  wait list
  danh sách chờ
  waiting list
  danh sách chờ
  waiting list
  danh sách chờ đợi
  zone list
  danh sách vùng
  liệt kê
  command list
  bản liệt kê lệnh
  drop down list box
  hộp liệt kê thả
  list box
  hộp liệt kê
  list device
  thiết bị liệt kê
  list operator
  toán tử liệt kê
  pull-down list
  hộp liệt kê thả
  system list device
  thiết bị liệt kê hệ thống
  gờ
  mép
  phiếu
  cut list
  phiếu dồn
  thẻ
  vỉa (hè)

  Kinh tế

  bản
  bảng
  account list
  bảng liệt kê tài khoản
  account posting reference list
  bảng tham chiếu
  approved list
  bảng liệt kê (danh sách) được thừa nhận
  attached list
  bảng kèm theo
  cargo list
  bảng kê hàng chuyên chở
  commodity list
  bảng liệt kê hàng hóa
  comparative list
  bảng so sánh
  competitive list
  bảng so sánh giá chào
  contract price list
  bảng giá hợp đồng
  cross reference list
  bảng đối chiếu qua lại
  detailed price list
  bảng giá chi tiết
  dutiable cargo list
  bảng hàng hóa phải đóng thuế
  exchange list
  bảng giá hối đoái
  expense distribution list
  bảng phân phối chi phí
  import list
  bảng giá mục thuế quan
  import valuation list
  bảng tính giá hàng nhập khẩu
  list of balance
  bảng cân đối thu chi
  list of balance
  bảng chênh lệch thu chi
  list of ledger balances
  bảng cân đối sổ cái
  list of prices
  bảng giá (của Sở giao dịch chứng khoán)
  list of prices
  bảng kê vật giá
  list of weight and measurement
  bảng kê trọng lượng và thể tích
  list price
  giá trên bảng giá
  list price
  giá trên bảng giá mục hàng hóa
  list price
  giá ghi bảng
  list sheet
  bảng kê
  maturity list
  bảng hạn kỳ hoàn trả
  measurement and weight list
  bảng dung tích và trọng lượng
  merit list
  bảng danh dự
  merit list
  bằng khen
  nominal list (ofshareholders)
  bảng ghi tên
  numerical list of commodities
  bảng liệt kê số hiệu hàng hóa
  official list (securities)
  bảng giá yết chính thức (của Sở giao dịch chứng khoán)
  parts list
  bảng liệt kê linh kiện
  picking list
  bảng kê đồ cung cấp
  picking list
  bảng kê hàng xuất kho
  price list
  bảng giá
  prohibited list
  bảng kê các danh mục (hàng) cấm
  sailed as per list
  bảng thông báo tàu đã đi mỗi ngày (của công ty Lloyd's)
  share list (share-list)
  bảng thị giá cổ phiếu
  stock list
  bảng giá chứng khoán
  stock list
  bảng giá thị trường chứng khoán
  Stock list
  bảng thị giá của Sở giao dịch
  stock-exchange official list
  bảng giá chính thức của sở giao dịch chứng khoán
  tied list
  bảng kê hàng trao đổi
  bảng giá biểu
  bảng giá mục (của Sở giao dịch)
  bảng kê
  cargo list
  bảng kê hàng chuyên chở
  list of prices
  bảng kê vật giá
  list of weight and measurement
  bảng kê trọng lượng và thể tích
  picking list
  bảng kê đồ cung cấp
  picking list
  bảng kê hàng xuất kho
  prohibited list
  bảng kê các danh mục (hàng) cấm
  tied list
  bảng kê hàng trao đổi
  đăng vào bảng giá mục
  danh sách
  agency list
  danh sách đại lý
  approved list
  bảng liệt kê (danh sách) được thừa nhận
  as per list
  chiếu theo danh sách
  authorized signatory list
  danh sách những người được phép ký
  blue list
  Bản danh sách xanh (Trái phiếu đô thị)
  check list
  danh sách kiểm tra
  client list
  danh sách khách hàng
  commodity list
  danh sách hàng hóa
  container loading list
  danh sách chuyên chở công -ten-nơ
  crew list
  danh sách đoàn thuyền viên
  crew list
  danh sách thuyền viên
  customer list
  danh sách khách hàng
  eligible list
  danh sách hợp chuẩn (đủ tiêu chuẩn)
  exception list
  danh sách hàng hóa loại bỏ
  free list
  danh sách hàng miễn thuế
  guest list
  danh sách khách mời
  hit list
  danh sách đen (về những kế hoạch hay hạng mục sẽ bị hủy bỏ)
  house list
  danh sách người sử dụng
  inventory list
  danh sách kiểm kê tồn kho
  list broker
  người môi giới danh sách
  list broker
  người môi giới danh sách các địa chỉ
  list compiler
  người sưu tầm danh sách
  list manager
  người quản lý danh sách (thư tín)
  list of addresses
  danh sách địa chỉ
  list of award
  danh sách quyết thầu
  list of correspondents
  danh sách những người liên lạc thư từ
  list of investments
  danh sách đầu tư
  list of subscribers
  danh sách người nhận mua (cổ phần...)
  list-renting
  thuê danh sách
  mailing list
  danh sách gởi bưu điện
  mailing list
  danh sách gửi thư
  mailing list service
  dịch vụ danh sách gởi thư
  material list
  danh sách vật tư
  negative list
  danh sách hàng hóa cấm nhập khẩu
  nominal list (ofshareholders)
  danh sách (các cổ đông)
  offer list
  danh sách để nghị riêng
  official list
  danh sách chính thức
  passenger list
  danh sách hành khách (tàu, máy bay)
  prospect list
  danh sách khách tiềm tàng
  response list
  danh sách người tiêu dùng phản ứng tích cực
  rooming list
  danh sách dùng phòng
  sailing list
  danh sách thông báo những tàu sắp khởi hành
  shopping list
  danh sách hàng mua
  short-list (shortlist, short-list)
  danh sách (những người xin việc) được chọn bổ dụng
  short-list (shortlist, short-list)
  danh sách trúng tuyển
  subscriber list
  danh sách khách đăng ký
  subscription list
  danh sách nhận mua cổ phần
  tail of a list
  sự vào cuối danh sách
  top the list
  đứng đầu danh sách
  top the list (to...)
  đứng đầu danh sách
  transit list
  danh sách quá cảnh miễn thuế
  undelivered cargo list
  danh sách, bản kê hàng (nhập khẩu) chưa giao
  wait-list
  đưa vào danh sách chờ đợi (chuyến bay)
  wait-list
  đưa vào danh sách đợi (chuyến bay)
  waiting list
  danh sách (những người) chờ bổ nhiệm
  waiting list
  danh sách đợi
  white list
  danh sách trắng
  định giá
  định giá biểu
  độ nghiêng
  ghi vào danh sách
  giá biểu
  ghi bảng giá mục (hàng hóa)
  ghi lên bảng
  ghi mục lục
  sổ
  tờ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  forget , lie , straighten

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X