• /´ɔ:gənist/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đánh đàn ống
  he is an organist of the church
  anh ta là người đánh đàn ống của nhà thờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X