• /ə'ridʒnəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Một cách sáng tạo, mới mẻ, độc đáo
  design originally
  thiết kế một cách độc đáo
  Bắt đầu, khởi đầu, từ lúc bắt đầu
  Đầu tiên, trước tiên
  he studied originally very bad
  lúc đầu hắn ta học rất dở


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adverb
  secondarily

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X