• Thông dụng

  Thành Ngữ

  out of order
  xấu, hỏng (máy)

  Xem thêm order

  Xây dựng

  không trật tự

  Kỹ thuật chung

  bị hỏng
  bị loại bỏ
  hư hỏng
  sai quy định
  sai thứ tự

  Kinh tế

  có tình huống trái thường
  có trục trặc
  hỗn loạn
  hỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X