• /,ouvə'bə:dn/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Bắt làm quá sức
  Chất quá nặng, đè nặng
  overburdened with debts
  nợ nần đè nặng

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Môi trường

  Chất thải quá nặng
  Đất đá được dọn sạch trước khi đào.

  Cơ - Điện tử

  (v) làm quá tải, chất quátải

  Xây dựng

  sự bóc vỉa

  Kỹ thuật chung

  chất quá tải
  đá phủ
  đất đá phủ
  lớp đất bồi
  lớp đất phủ trên
  lớp phủ
  lớp phủ trên
  sự bóc đất
  sự mở vỉa

  Kinh tế

  bắt chịu quá nặng (thuế)
  bắt chở quá nặng
  chất quá nặng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X