• /ɪgˈzɔst/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) sự rút khí, sự thoát khí

  Ngoại động từ

  Hút, rút (khí, hơi, nước, bụi...)
  Làm kiệt quệ, làm rỗng, làm cạn; dốc hết, dùng hết
  to exhaust a well
  làm cạn một cái giếng
  to exhaust one's strength
  tự làm kiệt sức (ai)
  Bàn hết khía cạnh, nghiên cứu hết mọi mặt (vấn đề)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự xả, sự thoát (khí, hơi), khí xả, ống dẫn khí xả, xả, hút, rút, thoát (khí, hơi)

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự xả, sự thoát, sự hút (ra), ống xả, xả, rút, thoát khí

  Cơ khí & công trình

  thải hơi (khói)

  Hóa học & vật liệu

  tạo chân không

  Ô tô

  hệ thống thải

  Toán & tin

  vét kiệt

  Vật lý

  cấu xả

  Điện

  đường xả

  Kỹ thuật chung

  bộ tiêu âm
  exhaust muffler
  bộ tiêu âm xả khí
  exhaust nozzle
  bộ tiêu âm xả
  exhaust silencer
  bộ tiêu âm khí xả
  exhaust silencer
  bộ tiêu âm xả khí
  hút ra
  hút
  khí thải
  dual exhaust system
  hệ thống khí thải kép
  exhaust air
  không khí thải
  exhaust air
  không khí thải ra ngoài
  exhaust air flow
  dòng không khí thải
  exhaust air stream
  luồng không khí thải
  exhaust back pressure
  áp suất ngược của khí thải
  exhaust brake
  phanh bằng khí thải
  exhaust chamber
  buồng hút (không khí thải)
  exhaust cleaning installation
  thiết bị làm sạch khí thải
  exhaust emission regulations
  quy định lượng khí thải
  exhaust emission standards
  quy định lượng khí thải
  exhaust fan
  quạt thông khí thải
  exhaust gas analysis system
  hệ thống phân tích khí thải
  exhaust gas analyzer
  thiết bị phân tích khí thải
  exhaust gas cleaning
  sự làm sạch khí thải
  exhaust gas emission
  sự phát tán khí thải
  exhaust gas purification (system)
  hệ thống làm sạch khí thải
  exhaust gas recirculation (EGR)
  hệ thống tuần hoàn khí thải
  exhaust grille
  cửa không khí thải
  exhaust grille
  ghi (cửa) không khí thải
  exhaust recycling
  sự tái sinh khí thải
  exhaust treatment
  sự xử lý khí thải
  exhaust turbocharging
  tăng áp bằng khí thải
  exhaust-lacked carburetor
  cacburetơ nung bằng khí thải
  infrared exhaust gas analyser
  bộ phân tích khí thải hồng ngoại
  infrared exhaust gas analyzer
  bộ phân tích khí thải hồng ngoại
  raw exhaust gas
  khí thải chưa xử lí
  residual exhaust gases
  khí thải sót trong xy lanh (2 kỳ)
  the silence or exhaust gasket is blowing
  khí thải đang rò rỉ từ ống giảm thanh (pô)
  khí xả
  hệ thống xả
  ejector-type trim exhaust system
  hệ thống xả gọn kiểu ống phun
  exhaust system
  hệ thống xả hơi
  exhaust system
  hệ thống xả khí
  ống giảm thanh
  the silence or exhaust gasket is blowing
  khí thải đang rò rỉ từ ống giảm thanh (pô)
  rút
  sự rút khí
  sự thoát
  sự thoát khí
  sự xả
  sự xả khí
  thải
  air exhaust
  sự thải khí
  air exhaust
  thải khí
  dual exhaust system
  hệ thống khí thải kép
  exhaust air
  không khí thải
  exhaust air
  không khí thải ra ngoài
  exhaust air flow
  dòng không khí thải
  exhaust air stream
  luồng không khí thải
  exhaust back pressure
  áp suất ngược của khí thải
  exhaust brake
  phanh bằng khí thải
  exhaust cam
  cam điều khiển xupáp thải
  exhaust cam
  cam thải
  exhaust cam (shaft)
  trục cam thải
  exhaust chamber
  buồng hút (không khí thải)
  exhaust cleaning installation
  thiết bị làm sạch khí thải
  exhaust conduit
  ống thải
  exhaust cycle
  chu kỳ thải
  exhaust developer
  thuốc hiện ảnh thải ra
  exhaust draft
  hút chất thải
  exhaust emission
  khí thải
  exhaust emission regulations
  quy định lượng khí thải
  exhaust emission standards
  quy định lượng khí thải
  exhaust fan
  quạt đẩy thải
  exhaust fan
  quạt thải khí
  exhaust fan
  quạt thông khí thải
  exhaust fume
  khí thải
  exhaust fume
  khói thải
  exhaust gas
  khí thải
  exhaust gas analysis system
  hệ thống phân tích khí thải
  exhaust gas analyzer
  thiết bị phân tích khí thải
  exhaust gas cleaning
  sự làm sạch khí thải
  exhaust gas emission
  sự phát tán khí thải
  exhaust gas purification (system)
  hệ thống làm sạch khí thải
  exhaust gas recirculation (EGR)
  hệ thống tuần hoàn khí thải
  exhaust grille
  cửa không khí thải
  exhaust grille
  ghi (cửa) không khí thải
  exhaust grille
  ghi gió thải
  exhaust line
  đường thải
  exhaust manifold
  cụm ống thải
  exhaust manifold
  ống thải
  exhaust pipe
  ống thải
  exhaust pipe
  ống thải khí
  exhaust pollutants
  sự ô nhiễm củakhí thải
  exhaust port
  cửa thải
  exhaust process
  quá trình thải
  exhaust pump
  bơm thải khí
  exhaust pump
  máy bơm thải ra
  exhaust recycling
  sự tái sinh khí thải
  exhaust side
  phía bên thải
  exhaust steam
  hơi nước thải
  exhaust steam
  hơi thải
  exhaust steam absorption refrigerating machine
  máy lạnh hấp thụ dùng hơi thải
  exhaust steam boiler
  nồi hơi dùng hơi thải
  exhaust steam separator
  nồi ngưng hơi thải
  exhaust stroke
  thì thải
  exhaust system
  hệ thống thải
  exhaust tank
  thùng thải
  exhaust treatment
  sự xử lý khí thải
  exhaust turbocharging
  tăng áp bằng khí thải
  exhaust valve
  van thải
  exhaust valve cap
  mũ van thải khí
  exhaust valve closes (EVC)
  dấu supap thải đóng
  exhaust valve opens (EVO)
  dấu supap thải mở
  exhaust valve rocket arm
  cần mổ của xupáp thải
  exhaust ventilator
  quạt hút thải
  exhaust ventilator
  quạt thải
  exhaust-lacked carburetor
  cacburetơ nung bằng khí thải
  infrared exhaust gas analyser
  bộ phân tích khí thải hồng ngoại
  infrared exhaust gas analyzer
  bộ phân tích khí thải hồng ngoại
  inlet over exhaust engine (IOEengine)
  động cơ có đường nạp nằm trên đường thải
  pass to exhaust
  đem thải
  raw exhaust gas
  khí thải chưa xử lí
  residual exhaust gases
  khí thải sót trong xy lanh (2 kỳ)
  the silence or exhaust gasket is blowing
  khí thải đang rò rỉ từ ống giảm thanh (pô)
  thải ra
  exhaust air
  không khí thải ra ngoài
  exhaust developer
  thuốc hiện ảnh thải ra
  exhaust pump
  máy bơm thải ra
  thoát khí
  air exhaust line
  đường thoát khí
  exhaust passage
  đường thoát khí
  exhaust pipe
  ống thoát khí xả
  free exhaust
  thoát khí tự do

  Kinh tế

  sự rút khí
  sự thoát khí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X