• /´elif(ə)nt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) con voi
  khổ giấy 70 cm x 57, 5 cm
  double elephant
  khổ giấy 1 m x 77 cm
  ( Elephant) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đảng Cộng hoà
  Sắt vòm
  to see the elephant
  o get a look at the elephant
  Đi thăm những kỳ quan (của một thành phố...)
  Biết đời, biết thiên hạ
  white elephant

  Xem white


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X