• Điện tử & viễn thông

  kênh gọi
  đường kênh một bên
  đường kênh một phía

  Kỹ thuật chung

  kênh nhắn tin
  Short Message Service, Paging Channel and Access Response Channel (SPACH)
  dịch vụ tin nhắn ngắn, kênh nhắn tin và kênh trả lời truy nhập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X