• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Số trang của quyển sách
  Thứ tự các trang

  Toán & tin

  chuyển trang nhớ
  sự phân trang nhớ

  Điện tử & viễn thông

  nhắn tin vô tuyến
  sự nhắn tin

  Kỹ thuật chung

  đánh số trang
  paging memory
  bộ nhớ đánh số trang
  paging technique
  kỹ thuật đánh số trang
  phân trang
  anticipatory paging
  sự phân trang trước
  block paging
  phân trang theo khối
  block paging
  sự phân trạng theo khối
  display paging
  phân trang hiển thị
  logic paging
  sự phân trang logic
  logical paging
  sự phân trang logic
  memory paging
  phân trang bộ nhớ
  memory paging
  sự phân trang bộ nhớ
  paging access memory PAM
  bộ nhớ truy nhập phân trang
  paging algorithm
  thuật toán phân trang
  paging rate
  tốc độ phân trang nhớ
  paging supervisor
  bộ giám sát phân trang
  paging technique
  kỹ thuật phân trang nhớ
  PAM (Pagingaccess memory)
  bộ nhớ truy cập phân trang
  primary paging device
  thiết bị phân trang chính
  secondary paging device
  thiết bị phân trang thứ cấp
  virtual storage paging area
  vùng phân trang bộ nhớ ảo
  số trang
  paging memory
  bộ nhớ đánh số trang
  paging technique
  kỹ thuật đánh số trang

  Kinh tế

  tìm người
  radiopaging (radiopaging)
  việc gọi tìm (người) bằng máy nhắn tin
  radiopaging (radio-paging)
  gọi tìm người bằng máy nhắn tin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X