• /peintə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thợ sơn
  Hoạ sĩ
  a famous painter
  hoạ sĩ nổi tiếng
  Dây neo (thuyền tàu)

  Cấu trúc từ

  to cut the painter
  (nghĩa bóng) cắt đứt, đoạn tuyệt

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  dây néo (cố định tàu thuyền)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  họa sĩ
  thợ quét vôi
  thợ sơn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X