• Kỹ thuật chung

    kích nổ đồng loạt

    Giải thích EN: A method of electrically connecting detonators that are to be fired simultaneously. Giải thích VN: Một phương pháp nối các ngòi nổ bằng điện mà sẽ được kích nổ đồng loạt một lúc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X