• /´pærə¸mauntsi/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính chất tối cao, uy thế tối cao; quyền tối thượng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X