• /pri:´poutənsi/

  Thông dụng

  Xem prepotence

  Chuyên ngành

  Y học

  sự ưu năng, ổn định

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X