• /pə´roul/

  Thông dụng

  Cách viết khác parol

  Danh từ

  Lời hứa danh dự, bản cam kết (của tù nhân, tù binh... để được tha)
  to be on parole
  được tha vì đã hứa
  to break one's parole
  nuốt lời hứa danh dự
  Sự phóng thích tù nhân sớm hơn hạn định (khi cam kết có hạnh kiểm tốt)
  (quân sự) khẩu lệnh

  Danh từ

  Tha theo lời cam kết
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tha có điều kiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X