• /pitʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quả đào
  a peach stone
  hột đào
  (thực vật học) cây đào (như) peach-tree
  Màu quả đào
  (từ lóng) đào tơ (phụ nữ trẻ rất hấp dẫn); cái tuyệt hảo, tuyệt phẩm
  she is a real peach
  cô ấy thật là đào tơ mơn mởn (thật hấp dẫn)
  that was a peach of a shot
  thật là một phát súng tuyệt vời

  Nội động từ

  (từ lóng) làm chỉ điểm; báo, thông tin, mách lẻo, tâu, hót

  Kinh tế

  quả đào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X