• Thông dụng

  Phó từ

  Mỗi năm

  Kinh tế

  cho mỗi năm
  hàng năm
  growth rate per annum
  tỉ lệ, mức tăng trưởng (bình quân) hàng năm
  per annum rate
  tỉ lệ hàng năm
  rate per annum
  tỉ lệ hàng năm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X