• Vật lý

  trên độ dài đơn vị
  resistance per unit length
  điện trở trên độ dài đơn vị
  trên đơn vị độ dài

  Đo lường & điều khiển

  mỗi đơn vị độ dài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X