• /´peri¸skoup/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kính tiềm vọng; kính viễn vọng
  binocular periscope
  kính tiềm vọng hai mắt
  Kính ngắm (máy ảnh)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kính tiềm vọng
  panorama periscope
  kính tiềm vọng toàn cảnh
  periscope antenna
  ăng ten loại kính tiềm vọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X