• /ˌpænəˈræmə , ˌpænəˈrɑmə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Toàn cảnh; bức tranh toàn cảnh; (điện ảnh) cảnh quay lia
  the book presents a panorama of British history since the Middle Ages
  cuốn sách trình bày toàn cảnh lịch sử nước Anh từ thời trung cổ đến nay
  (nghĩa bóng) sự hình dung lần lần (sự việc, hình ảnh) trong trí óc

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bức vẽ toàn cảnh
  toàn cảnh
  city panorama
  toàn cảnh thành phố
  panorama stage
  sân khấu toàn cảnh

  Kỹ thuật chung

  kính ngắm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X