• /ˈpɜrmənəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác permanency

  Danh từ

  Sự lâu dài, sự vĩnh cửu; sự thường xuyên, sự thường trực; sự cố định
  Tính lâu dài, tính vĩnh cửu; tính thường xuyên, tính thường trực; tính cố định
  Cái lâu bền; việc lâu dài cố định (nhất là công việc)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính không đổi
  permanence of a functional equation
  tính không đổi của một phương trình hàm
  permanence of sign
  tính không đổi về dấu
  tính thường trực
  tính thường xuyên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X