• /´pə:sənəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Đích thân, với tư cách cá nhân (không đại diện bởi người khác)
  she presented the prizes personally
  bà ta đích thân trao tặng giải thưởng
  Bản thân
  Về phần tôi, đối với tôi
  personally, I don't like him at all
  về phần tôi, tôi không thích anh ta chút nào
  take something personally
  cho cái gì chĩa vào mình, bị xúc phạm vì việc gì
  I'm afraid he took your remarks personally
  Tôi e rằng hắn cho những ý kiến của anh chĩa vào hắn

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đích thân
  với tư cách cá nhân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X