• /¸pə:ti´næsiti/

  Thông dụng

  Cách viết khác pertainciousness

  Như pertainciousness

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X