• /pju:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ghế dài có tựa trong nhà thờ
  Chỗ ngồi dành riêng trong nhà thờ (cho một gia đình, một nhân vật quan trọng...)
  (thông tục) chỗ ngồi
  to find a pew
  tìm chỗ ngồi
  to take a pew
  ngồi xuống

  Ngoại động từ

  Làm ghế ngồi (trong nhà thờ)
  Dành chỗ ngồi riêng cho; để ngồi vào chỗ ngồi riêng (trong nhà thờ)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bench , seat , slip , stall

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X