• /¸færin´dʒaitis/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) viêm hầu, sự viêm họng

  Chuyên ngành

  Y học

  viêm họng
  acute pharyngitis
  viêm họng cấp
  atrophic pharyngitis
  viêm họng teo
  follicular pharyngitis
  viêm họng hạch
  hypertrophic pharyngitis
  viêm họng phì đại
  phlegmonous pharyngitis
  viêm họng tấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X