• /¸foutou´kemikl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Quang hoá

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc quang hóa học

  Kỹ thuật chung

  quang hóa
  law of photochemical absorption
  định luật hấp thụ quang hóa
  photochemical decomposition
  phân hủy quang hóa
  photochemical effect
  hiệu ứng quang hóa
  photochemical effect
  hiệu ứng quang hóa học
  photochemical radiation
  tia quang hóa
  photochemical reaction
  phản ứng quang hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X