• /æbˈsɔrpʃən , æbˈzɔrpʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hút, sự hút thu
  Sự say mê, miệt mài, sự mê mải

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự hấp thu, sự thu hút

  Xây dựng

  sự hút nhiệt

  Điện lạnh

  sự tẩm điện môi

  Kỹ thuật chung

  độ hấp thụ
  hấp thụ
  sự hấp thụ

  Giải thích VN: Sự thấm vào, hút vào.

  sự hút thu
  sự tẩm
  sự thấm vào
  thu hút

  Địa chất

  sự hấp thụ, sự hút, sự thu

  Kinh tế

  sát nhập
  sáp nhập
  sự hấp thụ
  sự nhập chung công ty

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X