• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Cơ - Điện tử

  (adj) thuộc quang đàn hồi

  Xây dựng

  thuộc quang đàn hồi

  Kỹ thuật chung

  quang đàn hồi
  photoelastic analysis
  phân tích quang đàn hồi
  photoelastic method
  phương pháp quang đàn hồi
  photoelastic procedure
  phương pháp quang đàn hồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X