• /fou´tɔmitri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phép đo sáng; phép trắc quang
  Môn đo sáng, trắc quang học

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  phép đo quang

  Y học

  phép đo quang, phép trắc quang

  Điện lạnh

  trắc quang
  heterochromatic photometry
  trắc quang tạp sắc
  photographic photometry
  trắc quang chụp ảnh
  visual photometry
  trắc quang bằng mắt

  Kỹ thuật chung

  phép trắc quang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X